Nationaal congres 'Next generation learning' - Aruba


19 september
De Schakel | Boegraei 7b
Next generation learning - Gegeven

Wij hebben een inspirerend programma voor u samengesteld op de 8e editie van het OinO-Advies congres op 19 september 2017!

  • Het primair onderwijs legt de basis voor de toekomst van onze kinderen. dit funderend onderwijs helpt leerlingen om competente, creatieve, verantwoordleijke en kritisch denkende volwassenen te worden.
  • Het helpt kinderen bij het ontdekken van hun talenten en later bij de keuze van een vervolgstudie of beroepsopleiding.
  • Het leert jonge volwassenen om straks een actieve bijdrage te leveren aan onze pluriforme samenleving en economie. 

Mogelijke workshops

  • Programmeren met programmeertalen
  • De hoek in! Maar dan anders...
  • Executieve functies
  • Meer vragen stellen dan antwoorden geven?!
  • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Programma

Programma 'Next Generation Learning' - Aruba
13.30 - 16.15 uur
Dagindeling

Locatie


De Schakel
Boegraei 7b

Aanmeldformulier Nationaal congres 'Next generation learning' - Aruba


19 september 2017

Algemene Voorwaarden