Tweede Startconferentiedag Onderwijs & ICT – Curaçao


15 augustus
Frater Aurelio SBO | Kaya Zùsternan di Schijdel z/n, Willemstad
Tweede Startconferentiedag Onderwijs & ICT – Curaçao

Stichting R.K.C.S. Curaçao organiseert samen met OinO-Advies, als start van het schooljaar 2017 – 2018, de Tweede Startconferentiedag  Onderwijs & ICT.
Het onderwijs legt de basis voor de toekomst van onze kinderen. Het funderend onderwijs helpt leerlingen om competente, creatieve, verantwoordelijke en kritisch denkende volwassenen te worden. Het helpt leerlingen bij het ontdekken van hun talenten en later bij de keuze van een vervolgstudie of een beroepsopleiding.
Goed onderwijs gaat mee met zijn tijd en speelt in op een veranderende wereld. Daarbij rijst de vraag of we de kinderen die nu in de kleuterklas zitten nog wel de juiste dingen leren om zich voor te bereiden op 2032 : het jaar waarin ze hoogstwaarschijnlijk hun opleiding afronden…

Programma

Programma Startconferentie Onderwijs & ICT – Curaçao
8.00-12.30 uur
Dagindeling
Workshops

Locatie


Frater Aurelio SBO
Kaya Zùsternan di Schijdel z/n, Willemstad

Aanmeldformulier Startconferentie Onderwijs & ICT – Curaçao


15 augustus 2017

Algemene Voorwaarden