Lerarenbeurs Rotterdam

Stelt leraren werkzaam, in Rotterdam, in de gelegenheid zich verder te professionaliseren. De lerarenbeurs is een initiatief van de gemeente Rotterdam om leraren verder in staat te stellen tot onderwijsverbeteringen.

Algemeen

De lerarenbeurs is een initiatief van de gemeente Rotterdam om leraren verder in staat te stellen tot onderwijsverbeteringen.
Door bijvoorbeeld:

  • Impuls om een verbeter- of professionele cultuur te realiseren.
  • Onderwijsvisie aanscherpen of onderwijskundig profiel van de school en dat operationaliseren.
  • Kwaliteiszorg en cyclische werkwijze versterken van de school.
  • Inzet op een specifiek thema, zoals versterken van taalonderwijs, pedagogisch concept, internationale oriëntatie in de lessen.
  • ICT middelen implementeren om het primaire proces te verbeteren.
  • Extra expertise inzetten om de basiskwaliteit op orde te krijgen.
  • Extra inzitten op training of activiteiten om te voldoen aan passend onderwijs.