Scholenbeurs Amsterdam

De scholenbeurs is een initiatief van de gemeente Amsterdam om scholen zich verder in staat te stellen te komen tot onderwijsverbeteringen.

Algemeen

De scholenbeurs is een initiatief van de gemeente Amsterdam om scholen verder in staat te stellen tot onderwijsverbeteringen.
Door bijvoorbeeld:

  • Impuls om een verbeter- of professionele cultuur te realiseren.
  • Onderwijsvisie aanscherpen of onderwijskundig profiel van de school en dat operationaliseren.
  • Kwaliteiszorg en cyclische werkwijze versterken van de school.
  • Inzet op een specifiek thema, zoals versterken van taalonderwijs, pedagogisch concept, internationale oriëntatie in de lessen.
  • ICT middelen implementeren om het primaire proces te verbeteren.
  • Extra expertise inzetten om de basiskwaliteit op orde te krijgen.
  • Extra inzitten op training of activiteiten om te voldoen aan passend onderwijs.